Сокотра

Актуална програма

втората половина на месец Октомври 2023 г.

Родопско кръгче

Актуална програма

16 - 18 юни 2023 г.

Киргизстан – Алайския хребет и Памир

Актуална програма

30 август - 10 септември 2023 г.