Трекинг програмите са насочени към хората, които обичат да откриват света около себе си пеш или в комбинация с някакво превозно средство. Туровете, които предлагаме, се провеждат в българските планини, а тези които са извън България, ни отвеждат до пустините, планините и плажовете на незабравими световни дестинации – Мароко, Ликия и Кападокия в Турция, Азорите, Оман, Киргизстан, Тунис. При изготвянето на тези програми сме се опитали да предложим смесица от преживявания, чрез които се докосваме до мястото и го преживяваме по свой личен начин. Повечето програми са със средно ниво на физическа и техническа трудност, което ги прави достъпни за широк кръг от хора. Все пак, всеки тур има своята специфика, с която ще ви запознаем подробно преди всяко записване.

Транскавказ – етап 4 – Тушети

Актуална програма

31 август - 08 септември 2024 г.

Каньоните на Кападокия – пешеходно

Актуална програма

26 октомври - 02 ноември 2024 г.

Ликийският път – етап 1

Минало събитие

29 март - 06 април 2024 г.

Ликийският път – етап 2

Минало събитие

29 март - 06 април 2024 г.

Ликийският път – етап 3

Минало събитие

29 март - 06 април 2024 г.