Програмите от група „Байк“ включват множество краткосрочни и многодневни турове в България и чужбина. Основен акцент в туровете, които организираме е пътешествието, откривателството, споделените мигове с приятели.
Тези карания са с различна степен на физическа и техническа трудност, която е указана допълнително в съответната програма. Някои от туровете, които организираме са повтарящи се т.е. такива, за които са с фиксирани ежегодни дати като например „Каньоните на Кападокия“, „Пътеките на Ла Палма“, „Рудопия“, но повечето от тях се провеждат еднократно, на различни места – например „По границите на България“, „ТББД – Диагонала“, обиколките на Пирин и Алиботуш, „Средногория“, „Ком – Емине“, „Източнородопските байкарии“. Успоредно с това периодично, съвместно с Любомир Ботушаров организираме кратки, обикновено двудневни обучителни карания, насочени както към начинаещите в планинското колоездене, така и към подобряване техниките на каране на напредналите.