Програмите от група „Байк“ включват множество кратки и многодневни турове в България и чужбина. Основен акцент в туровете, които организираме, е пътешествието, откривателството, споделените мигове с приятели.
Тези карания са с различна степен на физическа и техническа трудност, която е указана допълнително в съответната програма. Някои от туровете, които организираме, са традиционни и незаменими като епичната „Рудопия“, но повечето от тях се провеждат еднократно, на различни места – „По границите на България“, „ТББД – Диагонала“, обиколките на Пирин и Алиботуш, „Средногория“, „Ком – Емине“, „Източнородопските байкарии“. Програми, които ако изпуснеш, не се знае кога… Карания за удоволсвие с пот, кръв и сълзи, и един безкраен празник.