Чрез поредицата приключенски програми “Диви Родопи” ще Ви отведем до едни от най-закътаните и потайни места на планината. Ще напуснем утъпканите пътеки и ще навлезем във вековните гори на Родопите, ще се спуснем до рядко посещаваните поречия на реките във вътрешността на планината, ще се изкачим до панорамни върхове и скали, чието минало е скрито в разкази и легенди.
Тези мини експедиции ще реализираме без поддържащ транспорт т.е. ще разчитаме изцяло на собствените си сили за пренасянето на необходимата екипировка и храна. Това ще ни даде възможност да достигнем до най-отдалечените точки на планината и да бивакуваме на най-красивите и интересни точки по маршрута.

Тези програми включват придвижването през трудни терени.
Придвижването през гъсти гори, сипеи, каньони и реки е свързано с редица характерни особености, които изискват от човека добро физическо състояние, но и основни познания за навигация, прогнозиране на терена и преодоляване и избягване на опасни участъци. Организираност, дисциплина и стресоустойчивост са от решаващо значение за вашата безопасност.

Тези програми се провеждат далеч от цивилизацията и населени места.
Умението да разчетете правилно необходимия минимум количествено храна и вода е от ключово значение, когато сте далеч от населени места. Две или три нощи ще нощуваме на импровизиран бивак и по този начин ще провокираме вашата изобретателност за си направим елементарни удобства за лагеруване.

При подготовка за пътуване по някоя от изброените в тази група програми, моля имайте предвид (но не само) следната примерна екипировка: стабилни обувки, подходящ спален чувал, компактна палатка или платнище с въженца, непоромокаемо яке и чифт сухи дрехи, готварски принадлежности, пособия за палене на огън, остриета – нож, брадвичка или сгъваем трион, бутилка за вода и храна, лек комплект за поправка – игли, здрав конец за шиене, гафер, въженце.