В планините на България се крият множество диви и красиви местности – непристъпни каньони , тайни пещери и дупки, шеметни пропасти, водопади и пръскала, забравени землянки, останки от стари мандри, чобански eгреци. До тях водят забравени пътеки, а историите и легендите се знаят само от старото поколение местни балканджии.

Подобно на поредицата Диви Родопи, заедно ще се отправим на малки, независими експедиции в търсене на тези диви и забравени местности. Ще откриваме старите пътеки или ще се движим през вековни гори и красиви ждрела.
Тези мини експедиции ще реализираме без поддържащ транспорт т.е. ще разчитаме изцяло на собствените си сили за пренасянето на необходимата екипировка и храна. Това ще ни даде възможност да достигнем до най-отдалечените места на планината и да бивакуваме на най-красивите и интересни точки по маршрута.

Тези програми включват придвижването през трудни терени
Придвижването през гъсти гори, сипеи, алпийски терени, каньони и речни прагове е свързано с редица характерни особености. Изисква се добро физическо състояние, както и основни познания за навигация, прогнозиране на терена и преодоляване и избягване на опасни участъци. Организираността, дисциплината и стресоустойчивостта са от решаващо значение за вашата безопасност.

Тези програми се провеждат далеч от цивилизацията и населени места
Умението да разчетете правилно необходимия минимум от храна и вода е от ключово значение, когато сте далеч от населени места. Две или три нощи ще нощуваме на импровизиран бивак и по този начин ще провокираме вашата изобретателност, за да си направим елементарни удобства за лагеруване.

При подготовка за пътуване по някоя от изброените в тази група програми, моля имайте предвид (но не само) следната примерна екипировка: стабилни обувки, подходящ спален чувал, компактна палатка или платнище с въженца, непромокаемо яке и чифт сухи дрехи, готварски принадлежности, пособия за палене на огън, остриета – нож, брадвичка или сгъваем трион, бутилка за вода и храна, лек комплект за поправка – игли, здрав конец за шиене, гафер, въженце.