26/01/2021

Из горите на Мантарица и Беглика

Природните резервати “Мантарица” и “Беглика” се намират в родопския дял Баташка планина. Създадени са през 60те години на 20ти век с цел опазването на естествени горски ландшафти, като в “Мантарица” се опазват смесени гори, а в “Беглика” предимно смърчови. Това са местата с едни от най-добре съхранените горски местообитания в Родопите – в някои части горите са на възраст над сто години, а отделни видове достигат над триста години. Тези гори са и естествено местообитание за характерните за България едри хищници и планински птици. Тук могат да бъдат видяни сърни, елени, диви свине, мечки, вълци, язовци, белки, глухари, както и защитените видове кукумявки и кълвачи.

Резерват “Мантарица” е разположен по северните склонове на основното било на Баташка планина, при надморска височина между 1200 и 1900 метра. Обхваща местностите Мантарица, Петлите, Кайнаците, Домузалан и Знака. Релефът е силно разчленен, като местността е заета от вековни гори от бук, смърч и ела, развити по стръмните склонове на планината. Първоначално резервата е обявен с цел опазването на вида глухар, който е застрашен от изчезване както в България, така и в цяла Европа. По-късно резервата е обявен за биосферен и е включен в световната мрежа от защитени територии “Човек и биосфера” към ЮНЕСКО.

Резерват “Беглика” е развит по едно странично било, югоизточно от масива на връх Голяма Сютка. Заема територии с надморска височина между 1600 и 1900 метра, като преобладаващата горска растителност е от смърч. В резервата се срещат интересни ендемични видове като Алпийско сграбиче, Родопско крайснежно звъниче, Родопско омайниче, Родопска теменуга, Български рожец, Родопско великденче и други.

Този преход ще започне от град Ракитово и в рамките на три дни ще прекосим основното било на Баташка планина, като целта ни е да достигнем живописната местност Беглика, където прехода приключва. Ето и подробности:

Дати за провеждане: 6 – 8.08.2021 г.
Краен срок за записване: 30.07.2021 г.

Детайлно описание на програмата:

Ден 1. (06.08). Пристигаме в Ракитово около обяд и започваме прехода следвайки пътеките южно от градчето. Първата ни цел е възвишението наречено Кулата-Градот, по чието теме личат руините на голяма средновековна крепост, която вероятно е била част от отбранителната система на Чепинското корито. След Градот ще продължим по билен път през местностите Дрънтовица и Тумбевица, след която започва хубава пътека, водеща до местността Пашино бърдо. Тази местност представлява живописна поляна, с южно изложение и надморска височина около 1600 метра. В непосредствена близост е и историческата местност Пашино бърдо, за която има данни, че е била използвана като светилище в периода 5 – 1 в.пр. Хр., а в съседство е и границата на резервата. Тук ще установим лагера си за тази нощувка.

Ден 2. (07.08).  От Пашино бърдо, следвайки хубава пътечка, навлизаме в горите на “Мантарица”. За около час достигаме и едноименната местност, разположена в подножието на връх Знака. Скоро след това излизаме и на основното било на Баташка планина. Оттук до местността Серафимова поляна следваме горски път, провиращ се сред хубава смърчова гора. Серафимова поляна представлява обширно пасище “отворено” на юг. От тук се открива хубава гледка към склоновете на връх Сютка и гористото било около резерват “Беглика”. Продължаваме на юг и следвайки течението на Серафимовото дере достигаме достигаме до Коларова поляна, където е и водослива с река Семиза – един от началните притоци на Девинска река. Насочваме се нагоре срещу течението на реката, докато достигнем до местността Газинчев чарк, сгушена в пазвите на Сютка. От тази точка навлизаме в резерват “Беглика”. Целта ни е да прехвърлим билото наречено Суха Сютка, като в този участък имаме да преодолеем около 350 метра денивелация, движейки се без пътека сред вековната смърчова гора. В следобедните часове ще се спуснем в южна посока към пасторалната долина на река Суйсуза и по-конкретно района на местността Банчев чарк, където ще останем за нощувка.

Ден 3. (08.08). Днес ни очаква сравнително кратък преход т.е. можем да си позволим и малко по-късно тръгване. От Банчев чарк поемаме в източна посока следвайки горския път надолу по долината на река Суйсуза. Скоро достигаме местността Домусчиев чарк, където поради малкия наклон на релефа, реката образува поредица от красиви меандри. Следва кратко изкачване, което ни отвежда до местността Стойчово полце, от която се открива хубава гледка към долината на Суйсуза. Продължаваме на изток и скоро достигаме малко долинно разширение, при което напускаме горския път и поемаме по стара пътечка следяща течението на реката. Тук ще се сблъскаме с множество препятствия от сорта на паднали дървета, прескачане на река и т.н., но усилието си заслужава, защото мястото пленява със своята девствена красота. Следвайки тази пътечка за около два часа достигаме до местността Беглика, където прехода ни приключва. Оттук до Ракитово ще се върнем с организиран транспорт.

Моля, имайте предвид следното: ще се движим през пресечен и труден терен, което изисква добра предварителна подготовка и подходяща екипировка (щеки, обувки и т.н.); няма да ползваме поддържащ транспорт т.е. ще носим екипировката и храната си на гръб;

Такса за участие – 120 лева

Условия за участие:

Транспорт – до Ракитово и обратно ще пътуваме с лични автомобили. От Беглика до Ракитово ще ползваме организиран транспорт.

Настаняване – настаняването за двете вечери ще бъде на палатки.

Храна – ще разчитаме на храната, която си носим т.е. всеки трябва да прецени каква и колко храна да вземе в раницата си.

Водачи по маршрута –  Васил Тодев, Филип Лхамсурен

Такса за участие – 120 лв. Таксата включва водачи и застраховка “Злополука”, транспорт от Беглика до Ракитово.

Записване и въпроси можете да отправите на tours.bikearea@gmail.com или на 0885 184 342 – Васил Тодев

    ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ БЪЛГАРИЯ

    Изберете програма от падащото меню:

    месояденвегетарианец


    ДРУГИ ПРОГРАМИ