Девинска река
21/07/2020

По поречието на Девинска река

Девинска река води началото си от южните склонове на родопския дял Баташка планина. Началните и притоци са реките Семиза и Суйсуза, които формират Беглишката река, а в района на прохода Ташбоаз в нея се влива Крива река, която се захранва от притоците Черно дере, Жълто дере и Батлъбоаз. В района на язовир “Тошков чарк” в Беглишката река се вливат реките Топлика (Чукура) и Тошково дере и оттам надолу реката носи името Девинска (старото име е Дамлъдере). След язовир “Тошков чарк” реката се вкопава в недрата на планината и образува дълбока клисура, отделена със стръмни склонове от околните възвишения.

Именно в този участък се намира местността Дупката, чиито околности за обявени за природен резерват през 50те години на 20ти век. Надолу по течението на реката от север в нея се вливат притоците Карлъшка река, Карабурун, Сачан дере и Еленски дол, а от юг основни притоци са Катранджи дере и Соуджак су дере. Преди Девин, в последната част на клисурата, реката е образувала изключително живописен каньон ограден с отвесни скални склонове. Именно в този участък е изградена т.нар. “Девинска екопътека”, по която с поредица от метални мостове се преодоляват непристъпните участъци. Няколко километра след град Девин реката се влива в опашката на язовир “Цанков камък”, респективно река Въча.

Поречието на Девинска река представлява едно от най-изолираните, труднодостъпни и по тази причина диви и съхранени места в Западни Родопи. В долината няма изградени пътища, а единствено останките от стари пътеки и запазения древен Кемеров мост напомнят за времената, в които оттук са минавали кервани, пренасящи стоки от Тракия към вътрешността на Родопите. 

Именно по тази причина през 1951 година горното поречие на реката и околните сконове за обявени за природен резерват, чиято цел е опазването на характерния ландшафт и естествените съобщества от бял борови и смърчови гори. Тези гори надхвърлят 200 годишна възраст и представляват естествено обитание на типичните за Родопите видове – кафява мечка, благороден елен, дива свиня, сърна, дива котка, лисица, язовец, златка, белка, а от пернатите – глухар, лещарка, ястреб.

Резерват “Дупката” е и част от световното природно наследство бидейки част от програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

Дати за провеждане: 07.08 – 09.08.2020 г.
Краен срок за записване: 05.08.2020 г.

Детайлно описание на програмата

Ден 1. (07.08.) Групата се събира привечер в района на защитена местност “Кавал тепе”, разположена в югоизточния край на язовир “Широка поляна”. Нощуваме на палатки /тенти/.

Ден 2. (08.08). Рано сутринта събираме лагера, мятаме раниците на гръб и поемаме в източна посока към м. Дженевра. Първата цел за деня е възвишението Манастира. Според археологическите изследвания на това място е съществувало скално светилище от времето на бесите. Продължаваме по горски път към местността Айалан (Меча поляна) и билото наречено Хасанов дребак. Тук напускаме пътя и започваме спускане без пътека по стръмния южен склон на Девинска река. Веднъж достигнали речното корито ще започнем да се движим по самата река, пресичайки я многократно, докато достигнем и целта за деня – Кемеров мост. Ще установим бивак в околностите на моста.

Ден 3. (09.08). Продължаваме прехода си надолу по течението на реката. След вливането на Катранджидере тя става още по-пълноводна, което налага на места да се изкачим встрани по склона. При условие, че се движим с добро темпо, можем да се разходим малко нагоре по течението на Сачан дере, за да разгледаме живописните водопади развити по този приток, след което продължаваме към местността Лъката, където започва Девинската екопътека, по която достигаме местността Струилица, където прехода ни приключва. Следва връщане с организиран транспорт до язовир “Широка поляна”, откъдето отпътуваме. 

Моля, имайте предвид следното:

  • ще се движим през пресечен и труден терен, което изисква добра предварителна подготовка и подходяща екипировка (щеки, обувки и т.н.);
  • няма да ползваме поддържащ транспорт т.е. ще носим екипировката и храната си на гръб;

 

Условия за участие

Транспорт – до Широка поляна пътуваме със собствен превоз. Колите ще бъдат паркирани там до завръщането ни. При общо желание от страна на участниците може да бъде организиран транспорт от София до Широка поляна и обратно,

Настаняване – и двете вечери нощуваме на палатки. Възможно е комбиниране между участниците с цел намаляване на теглото на багажа.

Храна – ще разчитаме на храната, която си носим т.е. всеки трябва да прецени каква и колко храна да вземе в раницата си.

Водачи по маршрута – Филип Лхамсурен, Васил Тодев

Такса за участие – 90 лв. Таксата включва водачи и застраховка “Злополука”.

Записване и въпроси можете да отправите на bikearea@gmail.com или на 0885 184 342 – Васил Тодев

    ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ БЪЛГАРИЯ

    Изберете програма от падащото меню:

    месояденвегетарианец


    ДРУГИ ПРОГРАМИ