26/01/2021

Резерват “Червената стена”

Природния резерват “Червената стена” е най-голямата по площ защитена територия в Родопите. Резервата е развит по склоновете на родопския дял Добростан, който е изграден от варовикови скали и се характеризира с изключително пресечен релеф.

Най-ниските части на резервата са на около 400 м.н.в., а най-високите обхващат билните части на Добростан и са с височина над 1400 метра. В рамките на резервата се наблюдава изключително растително разнообразие включващо над 600 вида висши растения, от които 38 са включени в Червената книга на България, а 21 са ендемити срещащи се единствено на Балканския полуостров. Поради голямата разлика във височините на най-ниските и най-високите части тук могат да бъдат видяни почти всички характерни за нашата страна дървесни видове включително дъб, келяв габър, мъждрян, обикновен бук, трепетлика, бял и черен бор, ела.

Резервата е обявен през 1962 година, а през 1977 година е включен в световната мрежа от т.нар. “Биосферни резервати”, част от програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”.

Освен с изключителното растително разнообразие района на резерват “Червената стена” впечатлява и с внушителните скални венци, падове и дълбоки дерета. Района е богат на повърхностни и подземни карстови форми в т.ч. понори, въртопи, карстови полета и пещери. Тук се намира и най-високия водопад в Родопите – Сливодолското пръскало. Неговата височина се определя на около 50 метра.

Особено впечатляваща е и каньоновидната долина на река Мостовска Сушица, която се е врязала дълбоко в мраморните недра на планината.

В рамките на три дни планираме да обходим района на “Червената стена”, започвайки от Бачково. Ето и подробности:

Дати за провеждане: 11 – 13.06.2021 г.
Краен срок за записване: 04.06.2021 г.

Детайлно описание на програмата:

Ден 1. (11.06). Бачковски манастир – Марциганица. Прехода започва от паркинга пред Бачковския манастир. Поемаме по долината на Клувийското дере и за около 20 минути достигаме едноименната местност. Оттук нагоре следваме сухото корито на дерето, което впечатлява с интересните скални форми и “градините” от характерния за района Силивряк. С помощта на металните стълби преодоляваме по-трудните участъци, докато достигнем до местността Четиридесетте кълки, където преодоляваме стръмен участък.
Продължаваме с изкачването и за около 2 часа достигаме района на неработещата хижа “Марциганица”. Недалеч от хижата има панорамна площадка, от която се открива впечатляваща панорама към дълбоката долина на Сушица и вътрешността на Родопите. Нощуваме на палатки в района на хижата.

Ден 2. (12.06). Марциганица – Сушица – връх Дорудаа. Започваме деня с дълго спускане (над 600 м.) към долината на Сушица като по пътя си минаваме през пещерите Чардака, Ниската дупка, Хралупата и Ямата. Веднъж достигнали самата река, започваме изкачване по почти заличена пътека по отсрещните склонове. Постепенно достигаме склоновете на Кечи кая, след което се насочваме на запад към билото над село Борово. Това е и най-голямото предизвикателство за деня. Веднъж достигнали билото ще преценим дали да се спуснем до Борово за провизии или да продължим към целта – връх Дорудаа. Устройваме лагера си в района на билото.

Ден 3. (13.06). Дорудаа – Югово – Юговско ханче. От лагера на билото ще продължим в западна посока, следвайки стара пътечка. Движим се по най-високата част на планината и встрани от нас се откриват впечатляващи гледки към долината на Юговската река, Пашалийца и Карабалкан. Следвайки билото ще направим дълго спускане (около 800 метра), докато достигнем водослива на Сушица и Юговска река.
Пресичаме реката по стар мост и се изкачваме до китното село Югово. В зависимост от ситуацията и кондицията на групата ще преценим дали да продължим до Юговското ханче или да преустановим прехода в Югово.

*При лоши метеорологични условия, наличието на проблеми в групата или преценка на водачите програмата може да претърпи промени.

Такса за участие – 120 лева

Условия за участие:

Транспорт – до Бачково и обратно ще пътуваме с лични автомобили.

Настаняване – настаняването за двете вечери ще бъде на палатки.

Храна – ще разчитаме на храната, която си носим т.е. всеки трябва да прецени каква и колко храна да вземе в раницата си.

Водачи по маршрута – Васил Тодев, Филип Лхамсурен

Такса за участие – 120 лв. Таксата включва водачи и застраховка “Злополука”.

Записване и въпроси можете да отправите на tours.bikearea@gmail.com или на 0885 184 342 – Васил Тодев

    ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ БЪЛГАРИЯ

    Изберете програма от падащото меню:

    месояденвегетарианец


    ДРУГИ ПРОГРАМИ